Członkostwo

Członkostwo w Stowarzyszeniu
proponujemy przede wszystkim osobom, które profesjonalnie zajmują się naturalnym budownictwem i chcą stale uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia.

Jest to forma członkowswtwa dla osób fizycznych.

By zostać Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia należy:

0. Wziąć udział w spotkaniu OSBN lub w inny sposób uzyskać rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
Spotkania odbywają się co najmniej raz na kwartał, w celu uzyskania informacji o nadchodzących spotkanich napisz na adres info@osbn.pl

1. Wypełnić deklarację i przesłać ją pocztą na adres Stowarzyszenia.
By przyspieszyć ten proces można też przesłać dodatkowo skan na adres info@osbn.pl , lub przekazać deklarację osobiście na spotkaniu.

2. Wpłacić pierwszą składkę przelewem na konto Stowarzyszenia

Formalną decyzję podejmiemy na następnym zebraniu Zarządu (czyli maksymalnie do 3miesięcy), jednak od momentu wpłynięcia deklaracji i składki osoba oczekująca będzie mogła brać udział w życiu Stowarzyszenia i będzie informowana o jego działaniach.

Szczegółowe zapisy: patrz -> Statut_0SBN.pdf 
Pobierz deklarację członkowską-> Deklaracja Członkowska _OSBN.doc
Jak płacić składki-> http://osbn.pl/sk%C5%82adki

 

Członkowie Wspierający
Jeśli chcesz wspierać OSBN regularnie, ale niekoniecznie mocno angażować się w życie Stowarzyszenia, możesz zostać Członkiem Wspierającym. Masz wtedy możliwość uczestniczenia w zebraniach i głos doradczy, ale bez prawa głosowania. Członkowie Wspierający nie są zobowiązani przez statut do płacenia składki rocznej, sami deklarują wysokość darowizn/składek na wparcie działań OSBN.

Jest to również forma członkowstwa dla poddmiotów prawnych.

By zostać Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia należy:

0. Wziąć udział w spotkaniu OSBN lub w inny sposób uzyskać rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
Spotkania odbywają się co najmniej raz na kwartał, w celu uzyskania informacji o nadchodzących spotkanich napisz na adres info@osbn.pl

1. Wypełnić deklarację i przesłać ją pocztą na adres Stowarzyszenia.
By przyspieszyć ten proces można też przesłać dodatkowo skan na adres info@osbn.pl , lub przekazać deklarację osobiście na spotkaniu. Wraz z deklaracją prosimy o przesłanie krótkiego opisu, w jaki sposób zamierzasz wspierać Stowarzyszenie (darowizny, wsparcie merytoryczne, sprzętowe, chęc parcy na rzecz OSBN... etc.)

Formalną decyzję podejmiemy na następnym zebraniu Zarządu (czyli maksymalnie do 3miesięcy), jednak od momentu wpłynięcia deklaracji osoba oczekująca będzie mogła brać udział w spotkaniach Stowarzyszenia i będzie informowana o jego działaniach.

Pobierz deklarację członka wspierającego ---->> Deklaracja_czł_wsspierjący_OSBN

 

Przyjaciele Stowarzyszenia
Wszystkich, którzy chcieliby wspierać idee naturalnego budownictwa, dowiadywać się o działaniach OSBN, bez zobowiązań z jakimi wiąże się członkostwo, zapraszamy do grona Przyjaciół OSBN. 

Aby zapisać się do grona Przyjaciół OSBN należy:
Napisać email na adres: info@osbn.pl z prośba o dodanie do listy mailingowej