Hassan Fathy

Hassan Fathy był światowej sławy architektem, który w czasie wielkiej rewolucji i rozwoju technologii, rozpoczynał rewolucję, którą dopiero dziś możemy wyraźnie zaobserwować. Nazywany był romantykiem, architektem dla biednych, bądź bosym architektem. Inspiracje czerpał z tradycji i z natury, odwołując się do mądrości przodków. Zdobył nagrodę Aga Khan Award for Architecture (1980) i Medal Międzynarodowej Unii Architektów (1984). Urodził się w 1900 roku w Aleksandrii w Egipcie. W 1926 roku ukończył Uniwersytet w Kairze z tytułem architekta. Swoją praktyką zawodową pokazywał jak jego rodzima architektura (malkat – łapacz wiatru, shukshaykha - świetliki kopułowe i mashrabiya – zdobione drewniane okna) może łączyć się z techniką bloczków ziemnych, tradycyjnie używanych w Nubii, tworząc świadome społecznie i ekologicznie obiekty, przy użyciu odpowiedniej technologii i w duchu tradycji. Jest autorem książki Gourna: A Tale Of Two Villages, opublikowanej w Stanach Zjednoczonych jako Architecture for the Poor. W swoim dziele starał się znaleźć odpowiedź na problemy mieszkaniowe w Egipcie oraz odbudować narodową i kulturową dumę, uświadamiając jednocześnie swoim rodakom wartość ich dziedzictwa. Nie był przeciwko nowym technologiom, ale raczej przeciwko globalizacji i ujednolicaniu architektury na całym świecie. Twierdził, iż podejście architekta do każdego obiektu powinno być personalne, a projekt dostosowany do miejsca i jego charakteru. Jego dzieła korespondują z przyrodą i tworzą z nią jedno. Architektura jest muzyką zamarzniętą w miejscu, a muzyka jest architekturą zamarzniętą w czasie. Wrażliwość i świadomość w architekturze miała dla niego ogromne znaczenie. Czerpał inspiracje z muzyki. Przy projektowaniu zwracał uwagę na rytmy, harmonię i proporcje. Został szczególnie doceniony za swój wkład w przywrócenie tradycyjnego budownictwa z gliny, ukazując tym samym alternatywę dla mniej uprzywilejowanych społeczności. Zmarł w 1989 roku w Kairze, pozostawiając po sobie ogromne zasoby wiedzy i cały bagaż wartości, do których wciąż odnoszą się dziś współcześni architekci.

Autor: Izabela Karczmarczyk
Aktualizacja: 18.10.2012
Źródła: - www.hassanfathy.webs.com