O nas

Zrzeszamy profesjonalistów: projektantów, wykonawców oraz producentów, a także entuzjastów budownictwa naturalnego. Naszym celem jest propagowanie w Polsce budownictwa m.in. ze słomy, gliny oraz innych odnawialnych materiałów i wyrobów o prostym procesie produkcji. Zajmujemy się również prowadzeniem badań przy współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz edukacja dotycząca osiągnięć naturalnego budownictwa w Polsce i na świecie. W kręgu naszego zainteresowania pozostają także inne ekologiczne technologie inżynierskie w obszarze budownictwa, w tym systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, racjonalne gospodarowanie wodą, oczyszczanie ścieków oraz gospodarka odpadami, łącznie z ich wtórnym wykorzystaniem. W ramach stowarzyszenia wymieniamy się doświadczeniami, przeprowadzamy spotkania i szkolenia.

Autor: Mariusz Zatylny
Aktualizacja: 09.2012