Samuel Mockbee

Samuel Mockbee – Sambo – był architektem, artystą i nauczycielem cenionym tak wśród swoich studentów, kolegów, jak i przez lokalną społeczność, której poświęcił swoje życie. Jest zdobywcą wielu nagród, w tym Apgar Award fo Excellence (1998), MacArthur Genius Grant (2001) i pośmiertnie AIA Gold Medal (2004). Swoim podejściem do architektury, charyzmą i wielkim zaangażowaniem w życie społeczności, zainspirował i poruszył niejedno serce. Jako artysta czy architekt mam możliwość zwrócenia się ku błędom i podjęcia próby ich naprawienia. Jego poglądy kształtowane były już od najmłodszych lat. Urodzony w 1944 roku w Mississippi, wychowywał się w czasach walki o prawa człowieka. W 1974 roku ukończył architekturę na Auburn University. Po powrocie do Mississippi, wszedł w partnerstwo z Thomas’em Goodman. W swojej pracy nawiązywał do miejscowego charakteru i wykorzystywał lokalne materiały. Wkrótce potem powstała firma Mockbee Coker Architects. Architektura przez nich tworzona zbierała pochwały krytyków i wskazywała na społeczne i ekonomiczne sprzeczności, którym chcieli się przeciwstawić. Już wówczas Mockbee używał materiałów z recyclingu. Wraz ze swoim partnerem zaprojektował serię charytatywnych domów. W 1987 roku ich projekt otrzymał nagrodę Progressive Architecture Honor, jednak ich domy nigdy nie zostały zrealizowane. W 1992 Mockbee powrócił na Auburn University jako profesor i założył tzw. Rural Studio. W byciu architektem nie chodzi o jego wielkość, ale o jego współczucie. Mockbee szczerze wierzył, że młodzi ludzie, z którymi przyszło mu pracować, są przyszłością. Wierzył, że doświadczenie zdobyte w Rural Studio naznaczy ich życiową i zawodową drogę oraz napełni wartościami, które powinien posiadać każdy architekt. W pomyśle tym widział również szansę niesienia pomocy tym najbardziej potrzebującym poprzez nauczanie swoich studentów troski o społeczeństwo. Jego studenci do dziś wykonują jego roczny program, podczas którego kontaktują się z lokalną ludnością, projektują dla niej domy, a najstępnie sami je wykonują. W jednym z wywiadów Mockbee powiedział, że lubi patrzeć jak młodzi ludzie z klasy średniej starają się zdobyć szacunek i uznanie tych, na których najprawdopodobniej nie spojrzeli by nawet na ulicy. Architektura musi być czymś więcej niż tylko architekturą. Musi kierować się tak ku społecznym, jak i technicznym i estetycznym wartościom. Na szczycie tego, jedyny i prawdziwy dar jaki posiada architekt, to jego lub jej wyobraźnia. Bierzemy coś zwyczajnego i podnosimy to do rangi nadzwyczajnego. Jedne z obiektów, które ceni sobie najbardziej to Hay Bale House (1995), Butterfly House (1997) i Akron Boys & Girls Club (2001). Do dziś Rural Studio wybudowało ponad 80 domów i obiektów publicznych w Hale County. Projektowane stuktury zawsze łączą w sobie oszczędność energetyczną, niski koszt i odwagę. Jego wartości i idee rosną dziś w młodszym pokoleniu, powoli zmieniając naszą rzeczywistość na lepszą.

Autor: Izabela Karczmarczyk
Aktualizacja: 18.10.2012
​Źródła: - www.samuelmockbee.net