Tradycja i innowacja

Źródłem inspiracji dla zainteresowanych budowaniem z naturalnych materiałów może być architektura historyczna (zwłaszcza wiejska, silnie związana z otaczającym krajobrazem) oraz w budownictwo krajów słabo uprzemysłowionych. Nie chodzi tu jednak o sentymentalny powrót do przeszłości, lecz o współczesne rozwiązania uwzględniające realia życia w dwudziestym pierwszym wieku, wykorzystujące tradycyjną wiedzę. E.F.Schumacher definiował takie rozwiązania jako “technologię pośrednią”, która “korzystając ze zdobyczy współczesnej wiedzy i doświadczenia, sprzyja decentralizacji, jest zgodna z prawami przyrody, uwzględnia fakt, że niektórych surowców jest mało i służy człowiekowi zamiast podporządkowywać go maszynom”[1].

[1] Za: E.F.Schumacher, Małe jest piękne, Warszawa, 1981, PIW, str. 175.

Autor: Maciej Jagielak
Aktualizacja: 16.02.2013