Walne spotkanie sprawozdawczo wyborcze 31.05.2014

Zatwierdziliśmy sprawozdanie finansowe zarządu i kontrolne komisji rewizyjnej.
Następnie w wyniku rezygnacji członków zarządu i komisji rewizyjnej odwołaliśmy dotychczasowy skład tych organów po czym głosowaliśmy nad ich nowym składem.

 

Wybraliśmy nowy zarząd w składzie :

1. Maciej Jagielak - prezes

2. Magda Górska – wice prezes

3. Przemysław Woś

4. Katarzyna Rączka - skarbnik

5. Natalia Buczkowska

W skład komisji rewizyjnej weszli :

1. Ryszard Biliński - przewodniczący

2. Moritz Reichert

3. Dorota Olga Rogalska

 

W części nieformalnej m.in. rozmawialiśmy o planowanych sierpniowych spotkaniach w Stankowicach i w Bolesławcu.

 

W imieniu ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę.

Od początku czerwca naszym Prezesem jest Maciej Jagielak :)

Yeah !!!

 

Mariusz Zatylny