Aktualność
Rodzinny dom dziecka w Badowie Górnym

Rodzinny dom dziecka w Badowie Górnym

10 / 2019

W związku z pożarem, który miał miejsce w miejscowości Badów Górny w dniu 13.10.2019, przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego przeprowadził oględziny spalonego budynku. Stwierdzono, że w wyniku pożaru oraz działań gaśniczych obiekt nadaje się do rozbiórki. Jednocześnie ustalono, że zastosowanie ścian z wypełnieniem z kostek słomy ("strawbale") pozostaje bez związku z wybuchem pożaru, który wg świadków rozpoczął się od dachu, a którego przyczyny badają biegli.
Zarząd Stowarzyszenia pozostaje w kontakcie z właścicielami obiektu, natomiast poszczególni członkowie deklarują indywidualną pomoc adekwatną do ich możliwości oraz potrzeb osób poszkodowanych.

Rodzinny dom dziecka, który mieścił się w spalonym budynku jednorodzinnym można wspierać poprzez wpłatę na konto:
Nr konta: 89 1240 3350 1111 0010 4576 9815
Dane do przelewu: Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” Jesionka ul. Długa 46 96-315 Wiskitki
Tytułem: darowizna na cele statutowe – pomoc RDD Badów

Poprzednie