Kim jestesmy

Photo 1

Działamy na rzecz rozwoju naturalnego budownictwa.

W naszych szeregach są:

 • architekci i projektanci wnętrz
 • wykonawcy
 • producenci materiałów
 • naukowcy i badacze
 • pasjonaci i ludzie, którzy mieszkają
  w naturalnych domach

Chcemy budować w Polsce więcej dobrych, trwałych domów, które nie szkodzą ludziom i środowisku.
Dążymy do używania materiałów odnawialnych, o prostym procesie produkcji, takich jak drewno, słoma, konopie, glina, czy wapno. Prowadzimy badania przy współpracy z ośrodkam naukowo-badawczymi, czerpiemy z rozwiązań stosowanych na świecie i w Europie. Należymy  do europejskiej sieci bratnich organizacji (ESBA - European Straw Building Associacion)

Edukujemy, patronujemy szkoleniom i ekologicznym rozwiązaniom. Wspieramy badania i wdrożenia też innych ekologicznych technologii inżynierskich, w tym systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, racjonalnego gospodarowania wodą, oczyszczania ścieków oraz gospodarki odpadami, łącznie z ich wtórnym wykorzystaniem.

Na czele stowarzyszenia stoi Zarząd, realizując kierunki wyznaczone wspólnie

 • Wojciech Owczarzak - Sekretarz
 • Bartosz Przybyś - członek zarządu
 • Joanna Chodkowska - skarbnik
 • Grzegorz Świderski - Członek Zarządu

Koordynatorami grup roboczych są obecnie:

 • Festiwal Naturalnego Budowania 2019 - Krystyna Stawicka i Marian Smiatek
 • Strona internetowa - Marian Smiatek
 • Fotografie - Magdalena Górska
 • ESBG 2021 - Wojciech Owczarzak -
 • Media społecznościowe (Facebook) -
 • Biblioteka -

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI STOWARZYSZENIA Z TYTUŁU INDYWIDUALNYCH DZIAŁAŃ CZŁONKÓW OSBN

Stowarzyszenie nie jest instytucją prawnie umocowaną do egzekwowania odpowiedzialności poszczególnych członków z tytułu prowadzonej przez nich indywidualnej działalności i nie ponosi odpowiedzialności za podejmowane przez nich działania.

Stowarzyszenie zrzesza profesjonalistów (w tym projektantów, wykonawców i producentów), inwestorów oraz pasjonatów budownictwa naturalnego.

Głównym celem naszej działalności jest propagowanie idei budownictwa naturalnego i wartości z nim związanych,a stowarzyszenie jest platformą do wymiany doświadczeń i ich wyników. Cele OSBN i sposoby ich realizacji szczegółowo określa statut stowarzyszenie w Rozdziale II § 8 i § 9.

Obecnie nasze działania skupiają się przede wszystkim na:

 • promowaniu dobrych praktyk i wymianie wiedzy
 • popularyzowaniu i edukacji w zakresie naturalnego budownictwa - organizacja Festiwalu Naturalnego Budownictwa oraz licznych warsztatów
 • wdrażanie europejskiego systemu szkoleniowego STEP w technologii strawbale
 • współpraca w europejskiej sieci budownictwa naturalnego (ESBA - European Straw Building Association, biennale ESBG i inne),
 • finansowanie badań w certyfikowanych laboratoriach

Profesjonalizm w dziedzinie budownictwa naturalnego wynika z osobistego doświadczenia nabywanej indywidualnie wiedzy i umiejętności. Każdy z członków ma wolność w stosowaniu różnych rozwiązań jednocześnie biorąc na siebie odpowiedzialność za ich skutki.