Publikacja
OSBN - Informacja PPOZ i BHP dla budów budynków STRAWBALE

OSBN - Informacja PPOZ i BHP dla budów budynków STRAWBALE

Magdalena Górska

PEŁEN TEKST

Niniejszy dokument przedstawia dodatkowe zagrożenia mogące powstać podczas budowy budynku w technologii z użyciem słomy jako materiału budowlanego. Informacja ta jest kierowana głównie do kierowników budów, wykonawców oraz inwestorów realizujących budowę w systemiegospodarczym. Zaleca się uwzględnienie tych informacji w planie BIOZ i opracowanie dodatkowejtablicy informacyjnej.

Poniższa informacja jest zebraniem doświadczeń budowniczych naturalnych w Polsce. Została opracowana na podstawie opinii i spostrzeżeń wykonawców. Informacja ta ma charakter dodatkowych zaleceń do obecnie panujących przepisów. Informacja ta nie ma charakteru prawnego,a jej stosowanie jest dobrowolne. Osoby stosujące niniejsze zalecenia, wykonują to na własną odpowiedzialność.

Następne Poprzednie