Publikacja
OSBN - Informacje WYKONAWCZE wilgotnościowe dla budynków STRAWBALE - 2018

OSBN - Informacje WYKONAWCZE wilgotnościowe dla budynków STRAWBALE - 2018

Magdalena Górska

PEŁEN TEKST

Niniejszy dokument przedstawia zagrożenia związane z wilgocią, mogące powstać podczas budowy budynku w technologii z użyciem słomy jako materiału budowlanego. Informacja ta jest kierowana głównie do kierowników budów, wykonawców oraz inwestorów realizujących budowę w systemie gospodarczym. Zaleca się uwzględnienie tych wytycznych podczas budowy.
Poniższa informacja jest zebraniem doświadczeń budowniczych naturalnych w Polsce. Została opracowana na podstawie opinii i spostrzeżeń wykonawców. Informacja ta ma charakter zaleceń. Informacja ta nie ma charakteru prawnego, a jej stosowanie jest dobrowolne. Osoby stosujące niniejsze zalecenia, wykonują to na własną odpowiedzialność.

Następne Poprzednie