Publikacja
YEARBOOK 2020: Supporting the use of straw in urban and public buildings

YEARBOOK 2020: Supporting the use of straw in urban and public buildings

Projekt UPSTRAW

Pobierz publikację

Jest to swego rodzaju podsumowanie zeszłego roku dotyczące projektu UPSTRAW. Można w nim przeczytać co udało się osiągnąć w 2020 r., m.in. w zakresie BIM, analizy cyklu życia (LCA), kursów on-line (MOOC) oraz pięciu prowadzonych budów publicznych budynków słomianych (w Niemczech, Belgii, Francji, Holandii oraz UK).

Poprzednie